Formlar / Belgeler

Öğrenci

Küçült Yazı Tipi Büyüt
     Başvuru için Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belgeler:
Mevlana Değişim Programı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mevlana Kurum Kodu: D67-MEVLANA-01

ÖNEMLİ DUYURU: Türkiye’ deki yükseköğretim kurumlarına gelecek olan öğrencilere, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak burs ödemesi hesaplamalarında bir yarıyılın 4 ay olarak belirlenmesine karar verildi. (İlgili yürütme kurulu kararına erişmek için tıklayınız…)

HAREKETLİLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE:
!!! Bütün belgeler bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Aksi halde kabul edilmeyecektir. (All documents have to be filled in a computer)
 • Öğrenci Başvuru Formu (Student Application Form): Öğrenci Bilgilerini, Gönderen Kurum ve Kabul Eden Kurum bilgilerinin yer aldığı belgedir. Gerekli alanlar öğrenci tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra Koordinatörlüğümüze şahsen teslim edilir. Kabul Eden Kurumun onayı alınmak üzere Koordinatörlüğümüz tarafından taranarak e-posta ile gönderilir. Belgenin aslı öğrenci tarafından Kabul Eden Kurum’a imzalatılıp onaylatıldıktan sonra hareketlilik tamamlandığında Koordinatörlüğümüze teslim edilir. (2 adet)

 • Öğrenci Bilgi Formu (Student Information Form): Hareketliliğe katılacak öğrenci hakkında detaylı bilgi içeren belgedir. Gerekli alanlar öğrenci tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilir. (2 adet)

  Seçim sonuçları açıklandıktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belgeler:

 • Öğrenim Protokolü (Learning Protocol): Gidilen üniversitede alınacak dersleri ve hareketlilik sonrası BEÜ’de yerine sayılacak derslerin yazıldığı 3 asıl nüsha olarak hazırlanan belgedir. Gönderen Kurumun ve Kabul Eden Kurumun imza ve onaylarının yer aldığı alanlar eksiksiz doldurulmalıdır. Hareketlilik esnasında EKLENECEK ve SİLİNECEK dersler yine bu belgenin 2. sayfasındaki alana yazılır; gerekli onaylar alınır. Gerekli alanlar öğrenci tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilir. Kabul Eden Kurumun onayı alınmak üzere Koordinatörlüğümüz tarafından taranarak e-maille gönderilir. Belgenin aslı öğrenci tarafından Kabul Eden Kurum’a imzalatılıp onaylatıldıktan sonra hareketlilik tamamlandığında Koordinatörlüğümüze teslim edilir. (3 adet)

 • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Student Agreement): Öğrenci ve Kurum arasında imzalanan hibenin amacı ve banka hesap bilgilerini içeren belgedir.  Gerekli alanlar öğrenci tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilir. (2 adet)

 • Öğrenci Kabul Belgesi (Acceptance Letter): Öğrencinin üniversite tarafından kabul edildiğini gösterir belgedir. Gerekli alanlar öğrenci tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilir. (2 adet)

 • Pasaport Fotokopisi (Copy of Passport)
 • Vize Fotokopisi (Copy of Visa)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Copy of Identity Card)
 • Seyahat Belgesi Fotokopisi (Copy of Travelling Documents)
 • Gidilen Ülkede Geçerli Genel Sağlık Sigortası (General Health Insurance)
 • Banka Hesabı (TL) ve IBAN numarası (Account Number) (Hesabın Ziraat Bankası'nda açılması önerilmektedir)
 • Öğrenci Beyannamesi (Student Declaration)
 
      Hareketlilik tamamlandıktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilecek belgeler:
 • Öğrenci Nihai Raporu: Hareketlilik faaliyeti sonrasında, öğrencinin deneyimleri hakkında anket formu niteliğinde belgedir. Mevlana Değişim Programı değerlendirme formu niteliğindedir. %30 kalan hibenin ödenmesinde teslim edilmesi gereken evraklar arasındadır.

 • Öğrenci Katılım Belgesi: Öğrencinin kabul edildiği üniversite tarafından onaylanan ve katılım tarihlerinin yer aldığı belgedir.  Gerekli alanlar öğrenci tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra Koordinatörlüğümüze teslim edilir.

 • Transkript: Hareketliliğin gerçekleştiği üniversitenin dönem sonunda öğrenciye verdiği belgedir. 
 • Pasaport Fotokopisi
 • Vize Fotokopisi
 • Seyahat Belgesi Aslı
ÖNEMLİ: Seyahat tarihinden 1 hafta önce, gidilen üniversitenin imza ve onayı gereken belgelerin (Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Protokolü, Öğrenci Kabul Belgesi, Katılım Belgesi) koordinatörlüğümüzden alınması gerekmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin